สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เลขที่ 93 ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000

Principal Contact

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
Phone โทร 064-3545381

Support Contact

ผศ.ปราโมทย์ สิทธิจักร ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
Phone โทร 064-3545381