ขอเชิญส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ฉบับที่ 1 ปี 2564 (เดือนมกราคม - เมษายน 2564)

2020-09-30

ท่านสามารถส่งบทความวิจัยเข้าสู่ระบบ เพื่อรับพิจารณาตีพิมพ์ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ