ขอเชิญส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ฉบับที่ 2 ปี 2564 (เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2564)

2021-06-11

ท่านสามารถส่งบทความวิจัยเข้าสู่ระบบ เพื่อรับพิจารณาตีพิมพ์ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม  2564 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ