ขอเชิญส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ฉบับที่ 3 ปี 2564 (เดือนกันยายน - ธันวาคม 2564)

2021-09-29

ท่านสามารถส่งบทความวิจัยเข้าสู่ระบบ เพื่อรับพิจารณาตีพิมพ์ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม  2564 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ