ขอเชิญส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ฉบับที่ 4 ปี 2565 (เดือนมกราคม - เมษายน 2565)

2022-04-18

ขอเชิญส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ฉบับที่ 4 ปี 2565 (เดือนมกราคม - เมษายน 2565)