ขอเชิญส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ฉบับที่ 5 ปี 2565 (เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565)

2022-07-07

ขอเชิญส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ฉบับที่ 5 ปี 2565 (เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565)